Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O nas

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstał na podstawie uchwały nr 297/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu poprzez likwidację, w celu utworzenia spółki prawa handlowego - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrowiu oraz uchwały nr 343/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę nr 297/2016.
      Aktem notarialnym z dnia 20.12.2016 r. nr Rep. A 6663/2016 oraz Aktem notarialnym z dnia 07.02.2017 r. nr Rep. 778/2017 sporządzonymi przez Notariusza Katarzynę Podmokły w Kancelarii Notarialnej w Jastrowiu powołano Spółkę z o.o. pod nazwą:


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
NIP: 7671705205, REGON: 366560043


Siedziba Spółki mieści się w Jastrowiu przy ulicy Poznańskiej 9.

Osobowośc prawną Spółka nabyła dnia 14.02.2017 roku z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu, numer KRS: 0000660317.
Kapitał zakładowy wynosi 1 329 000,00 zł.

 Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Jastrowiu
       nr rachunku: 06 8935 0009 0000 0420 2000 0030

Przedmiotem działania Spółki jest: 

 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 • realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 • zakładanie stolarki budowlanej,
 • wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
 • wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 • wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,
 • niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
 • działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych,
 • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • działalnośc rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.